Regeling vroegrooi 2023

Volgens de huidige regelgeving is de teelt van aardappelen mogelijk volgens een vruchtwisseling van tenminste 1:3. Een ontheffing voor consumptie-aardappelen kan worden verkregen, indien u deelneemt aan de ‘Vroegrooiregeling’. Indien de aardappelen tijdig worden gerooid, mag op een perceel 1:2 worden geteeld (in bijzondere gevallen 1:1). De datum waarvoor de aardappelen gerooid moeten zijn, is…