Velddagen 2023

Vorige week zijn de NAK-velddagen gehouden bij het Proef-en Controlebedrijf in Tollebeek (3 juli), de Proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (4 juli) en de proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (5 juli). Na de ontvangst heette de voorzitter van de adviesraad, Peter Berghuis, de aanwezigen welkom. Daarna werd een presentatie verzorgd namens de directie door Arjan Kroon en…

Wijzigingsvoorstellen keuring

Elk jaar is er de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor wijzigingen in de keuringsvoorschriften voor landbouwzaaizaden en pootaardappelen. Voor dit jaar kan dit tot uiterlijk 1 oktober 2023. Ingediende voorstellen worden, voorzien van een advies door het secretariaat van de NAK, verstuurd naar de sectororganisaties en de adviesraad van de NAK (oktober) en…