Doorlooptijden monsteronderzoek knollen

We merken dat er veel vragen zijn over doorlooptijden van monsteronderzoek. Met dit bericht hopen we u meer duidelijkheid te geven. Zoals bekend is, is de oogst dit jaar later gestart. Dat betekent dat ook de start van de monstername en daardoor het onderzoek op het laboratorium later op gang is gekomen. Naast dat er…

Nieuwe meerjarenovereenkomst plantgezondheid getekend

Na een gedegen proces hebben afgelopen week 4 plantaardige keuringsdiensten (BKD, Naktuinbouw, KCB en de NAK), de NVWA en het ministerie van LNV een gezamenlijke meerjarenovereenkomst (MJO) getekend. Met elkaar werken wij aan een gedeeld doel, het beschermen van de plantgezondheid. Waarom een gezamenlijk MJO?  Het is en blijft van belang om afspraken vast te leggen zodat het…