Nieuwe meerjarenovereenkomst plantgezondheid getekend

Na een gedegen proces hebben afgelopen week 4 plantaardige keuringsdiensten (BKD, Naktuinbouw, KCB en de NAK), de NVWA en het ministerie van LNV een gezamenlijke meerjarenovereenkomst (MJO) getekend. Met elkaar werken wij aan een gedeeld doel, het beschermen van de plantgezondheid. Waarom een gezamenlijk MJO?  Het is en blijft van belang om afspraken vast te leggen zodat het…