Besluit vaste commissie pootaardappelen van de NAK

Op 19 maart 2024 besprak de vaste commissie voor pootaardappelen het ingediende wijzigingsvoorstel Optisch lezen. Tijdens de telersvergaderingen is aangegeven dat het onderwerp Optisch lezen nog besproken zou worden door de vaste commissie pootaardappelen om duidelijkheid te hebben voor seizoen 2024. In het proces naar het besluit toe zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met afgevaardigden…