Besluit vaste commissie pootaardappelen van de NAK

Op 19 maart 2024 besprak de vaste commissie voor pootaardappelen het ingediende wijzigingsvoorstel Optisch lezen. Tijdens de telersvergaderingen is aangegeven dat het onderwerp Optisch lezen nog besproken zou worden door de vaste commissie pootaardappelen om duidelijkheid te hebben voor seizoen 2024. In het proces naar het besluit toe zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met afgevaardigden…

Besluiten van de vaste commissie pootaardappelen – 8 maart 2022

Op 8 maart jl. heeft de vaste commissie pootaardappelen een besluit genomen over het wijzigingsvoorstel voor aanpassing van ritnaaldenschade. Naar aanleiding van het wijzigingsvoorstel om de norm voor ritnaaldschade aan te passen, is op verzoek van de vaste commissie een inventarisatie uitgevoerd naar de beschadigingen door ritnaalden. Hieruit bleek, dat in een steekroef van meer…

Voortgang nacontrole week 40 – 2021

De nacontrole is weer in volle gang. Net als andere jaren begonnen half augustus de eerste monsters binnen te komen en nam begin september het aantal verwerkte monsters snel toe. Het laboratorium heeft voor dit jaar extra maatregelen genomen voor meer capaciteit. Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden van het laboratorium waar de aardappelen gesneden…