nacontrole kapje

Voortgang en resultaten nacontrole week 39

De bemonstering voor de nacontrole verloopt goed. De achterstand ten opzichte van vorig jaar is nagenoeg ingelopen. Ongeveer 47% van de partijen is bemonsterd en 31 % van de partijen heeft een uitslag. Het verlagingspercentage is opgelopen naar 24%, opvallend is dat specifiek de noordelijke provincies het slecht doen met 26% verlaging.

NAK-gebouw

NAK in beeld

​In het programma In m’n eendje op pad geeft onze keurmeester Pierre Buijck een kijkje in het mooie keuringswerk van de buitendienst.     RTV Scheldemond heeft de intentie om meer afleveringen met de NAK te maken, die we dan uiteraard weer zullen delen.

Aardappelen-nacontrole-lab04

Voortgang en resultaten nacontrole

De bemonstering voor de nacontrole verloopt goed. Er is sprake van een lichte achterstand t.o.v. voorgaande jaren, maar dit komt door een vertraagde oogst vanwege de droogte deze zomer. Het nacontrole onderzoek verloopt op dit moment op maximale capaciteit. Ongeveer 29% van de pootgoed partijen is bemonsterd. Het verlagingspercentage in de nacontrole valt niet mee,…