Ruim 37% pootgoed in nacontrole verlaagd

De resultaten van de nacontrole zijn iets positiever, ruim 37% van het pootgoed wordt verlaagd in klasse. Veel telers maken gebruik van de mogelijkheid van heronderzoek. Op dit moment verwacht de NAK geen vertraging in het onderzoek op te lopen omdat nog niet alle pootgoed is gerooid, de voorraad te bemonsteren partijen is daarvoor nog…

NAK in het nieuws

Hoe verloopt een aardappelproces bij de NAK? In een interview van RTV Scheldemond geven keurmeester Pierre Buijck en regiohoofd Ad Fioole antwoord op een aantal vragen. Zo vertellen zij waarom het traject van een pootaardappel start met een grondonderzoek en waarop getoetst wordt in het laboratorium. Met dit interview krijgt u een kijkje achter de…

Voortgang nacontrole

De bemonstering voor de nacontrole verloopt voorspoedig, ruim 7.500 monsters zijn genomen voor bruinrot en nacontrole onderzoek. Het onderzoek voor de nacontrole is voor 18% van de percelen afgerond. Het verlagingspercentage is op dit moment 38%. Momenteel hebben telers, voornamelijk in de klasse PB, voor ongeveer 1.000 hectare afgezien van nacontrole onderzoek. Dit is pootgoed…

Voortgang nacontrole

Het verlagingspercentage is in de afgelopen week gezakt naar 37,5%. Dit percentage is gebaseerd op de uitslagen van 8% van de afgeronde onderzoeken. Het hoge verlagingspercentage heeft tot gevolg dat er veel heronderzoeken aangevraagd worden. Als gevolg hiervan heeft de NAK vanmorgen met de vertegenwoordiger van de NAO afgesproken, dat voor een deel van de…

Controleur ernstig mishandeld

[06/09/19 10:59] Afgelopen woensdag is een controleur ernstig mishandeld tijdens het uitvoeren van zijn werk in het Noord-Brabantse Wouwse Plantage. Hij had een controle uitgevoerd op een achterliggend perceel. Om dit perceel te bereiken heeft hij het perceel van de vermeende daders overgestoken. Hij was in de veronderstelling dat dit perceel ook toebehoorde aan de…

Voortgang nacontrole

De bemonstering voor de nacontrole verloopt volgens verwachting, de aanvoer van monsters is op dit moment voldoende om het laboratorium van de NAK op maximale capaciteit te laten draaien. Van 4% (1327ha) van het te onderzoeken areaal zijn de uitslagen afgegeven, hiervan is 41% (551 ha) verlaagd (incl. afkeuring). Dit verlagingspercentage is over de regio’s…

Rechter handhaaft NAK-besluit pootgoedfraude

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag heeft een verzoek van de teler, om het besluit van de NAK te schorsen, afgewezen. De NAK heeft de keuring op dit bedrijf met de ingang van de partijkeuring en certificering 2019 voor drie jaar opgeschort. Dit wegens het in de handel…