Voortgang nacontrole

De bemonstering voor de nacontrole verloopt voorspoedig, ruim 7.500 monsters zijn genomen voor bruinrot en nacontrole onderzoek. Het onderzoek voor de nacontrole is voor 18% van de percelen afgerond. Het verlagingspercentage is op dit moment 38%. Momenteel hebben telers, voornamelijk in de klasse PB, voor ongeveer 1.000 hectare afgezien van nacontrole onderzoek. Dit is pootgoed…

Voortgang nacontrole

Het verlagingspercentage is in de afgelopen week gezakt naar 37,5%. Dit percentage is gebaseerd op de uitslagen van 8% van de afgeronde onderzoeken. Het hoge verlagingspercentage heeft tot gevolg dat er veel heronderzoeken aangevraagd worden. Als gevolg hiervan heeft de NAK vanmorgen met de vertegenwoordiger van de NAO afgesproken, dat voor een deel van de…

Controleur ernstig mishandeld

[06/09/19 10:59] Afgelopen woensdag is een controleur ernstig mishandeld tijdens het uitvoeren van zijn werk in het Noord-Brabantse Wouwse Plantage. Hij had een controle uitgevoerd op een achterliggend perceel. Om dit perceel te bereiken heeft hij het perceel van de vermeende daders overgestoken. Hij was in de veronderstelling dat dit perceel ook toebehoorde aan de…

Voortgang nacontrole

De bemonstering voor de nacontrole verloopt volgens verwachting, de aanvoer van monsters is op dit moment voldoende om het laboratorium van de NAK op maximale capaciteit te laten draaien. Van 4% (1327ha) van het te onderzoeken areaal zijn de uitslagen afgegeven, hiervan is 41% (551 ha) verlaagd (incl. afkeuring). Dit verlagingspercentage is over de regio’s…

Rechter handhaaft NAK-besluit pootgoedfraude

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag heeft een verzoek van de teler, om het besluit van de NAK te schorsen, afgewezen. De NAK heeft de keuring op dit bedrijf met de ingang van de partijkeuring en certificering 2019 voor drie jaar opgeschort. Dit wegens het in de handel…

NAK-gebouw

Telersvergaderingen 2020

Noteer de data van de telersvergaderingen 2020 in uw agenda. Alle telersvergaderingen starten om 20.00 uur. Let op: er zijn een aantal locatie wijzigingen.   Dag Datum​ Locatie​ Adres​ Maandag​ 13 januari​ De Ducdalf​​ Westerrand 38 8311 AN​​ Espel Dinsdag​ 14 januari​ Café Koch​ Molenstraat 120 4756 BH Kruisland Woensdag​ 15 januari​ Van der Valk…

Wijzigingen aardappelonderzoek

Afgelopen week zijn de pootgoedtelers geïnformeerd over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het aardappelonderzoek. Dit jaar zijn er een paar grote wijzigingen die de aandacht van de telers vragen. NAK identificatielabels Om te beginnen is er dit jaar een verplichting van gebruik van NAK-identificatielabels, de aanleiding hiervoor vormen de toenemende complexiteit in de keten…

Veldkeuring 2019 loopt op zijn einde

​​De veldkeuring loopt op zijn einde, dit is dan ook het laatste bericht met betrekking tot de voortgang van de veldkeuring. Er is in de afgelopen week weinig verlaagd en net als de week daarvoor is van veel percelen het loof vernietigd. Van ongeveer 20.000 hectare is het loof vernietigd en er is ongeveer 50…