Dienstverlening rondom feestdagen

Hierbij willen we u informeren over de aangepaste dienstverlening van de NAK tijdens de feestdagen in december.   Aangepaste openingstijden: Dinsdag 17 december: in verband met de jaarlijkse kerstbijeenkomst op dinsdag 17 december, is de NAK gesloten vanaf 16:00 uur. voor noodgevallen is de NAK tussen 16:00 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via 0527-635422. Dinsdag…

Cursus aardappelveredeling 2020

De drie aardappel kwekersvereningingen (AKV’s) bieden ook aankomend jaar in samenwerking met het Louis Bolk Instituut de cursus Aardappelveredeling aan voor kwekers. Er worden vier theoriemiddagen op donderdagen georganiseerd van 13.00 – 16.30 uur op: 23 januari – Introductie en context 30 januari – Theorie en praktijk 6 februari – Nieuwe veredelingstechnieken, hobbymatig kweken 13 februari…

Laatste stand van zaken asbestonderzoek

Op 1 november informeerden wij dat er asbest is gevonden in de kas. Kort daarop is er een lucht- en stofonderzoek uitgevoerd en uit de resultaten bleek dat er geen asbest is aangetroffen. Bodemonderzoek Op 12 november is ook een bodemonderzoek uitgevoerd. Deze resultaten hebben wij nu binnen en ook daaruit blijkt dat er geen…

Nacontrole loopt ten einde

Momenteel staat het verlagingspercentage op 36,6% in de nacontrole, dit is lager dan een aantal weken geleden, toen stond het op 37,7%. In vergelijking met vorig jaar is het aanzienlijk hoger, toen was er 25% verlaagd in de nacontrole. ​ De mogelijke oorzaken van dit hoge percentage is in een eerder bericht​ op 11 oktober al…

Asbest gevonden in kas NAK

Recent is verzameld afval dat in de NAK-kas uit de grond omhoog kwam en uiterlijke kenmerken van asbest vertoonde, opgestuurd voor onderzoek. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het om asbest gaat. In het rapport is aangegeven dat het asbest in hechtgebonden vorm is. Als asbest in deze staat niet wordt bewerkt of…

Aanmelden voor aardappelselectiecursus 2020

Wilt u rassen en zieke aardappelplanten kunnen herkennen? Weten hoe de NAK werkt aan de kwaliteit van het pootgoed binnen het laboratorium? Of wilt u puur uw kennis opfrissen? Meld u dan aan voor de aardappelselectiecursus. Het is vanaf nu mogelijk om u op te geven voor de a​ardappelselectiecursussen van 2020. De theoriesessies zijn op…

Ruim 37% pootgoed in nacontrole verlaagd

De resultaten van de nacontrole zijn iets positiever, ruim 37% van het pootgoed wordt verlaagd in klasse. Veel telers maken gebruik van de mogelijkheid van heronderzoek. Op dit moment verwacht de NAK geen vertraging in het onderzoek op te lopen omdat nog niet alle pootgoed is gerooid, de voorraad te bemonsteren partijen is daarvoor nog…

NAK in het nieuws

Hoe verloopt een aardappelproces bij de NAK? In een interview van RTV Scheldemond geven keurmeester Pierre Buijck en regiohoofd Ad Fioole antwoord op een aantal vragen. Zo vertellen zij waarom het traject van een pootaardappel start met een grondonderzoek en waarop getoetst wordt in het laboratorium. Met dit interview krijgt u een kijkje achter de…