Regeling vroegrooi 2023

Volgens de huidige regelgeving is de teelt van aardappelen mogelijk volgens een vruchtwisseling van tenminste 1:3. Een ontheffing voor consumptie-aardappelen kan worden verkregen, indien u deelneemt aan de ‘Vroegrooiregeling’. Indien de aardappelen tijdig worden gerooid, mag op een perceel 1:2 worden geteeld (in bijzondere gevallen 1:1). De datum waarvoor de aardappelen gerooid moeten zijn, is…

Lees verder!

Regeling plantgezondheid wratziekte aangepast

De keurmeesters van de NAK voeren jaarlijks controles uit in het kader van het teeltvoorschrift Wratziekte. Naar aanleiding van deze controles zijn er in de regelgeving met ingang van 1 januari 2023 een aantal zaken gewijzigd: Op verzoek van de NAK is de lijst met toegestane aardappelrassen in de kerngebieden vanaf dit jaar van toepassing…

Lees verder!

Mogelijkheden 2:10 aardappelteelt uitgebreid

De NVWA heeft de ontheffingsmogelijkheid voor 2:10 verruimd. Deze ontheffing maakt het mogelijk om twee jaar achter elkaar aardappelen te telen. De voorwaarde dat het perceel minimaal 8 jaar aaneengesloten grasland of boomgaard is geweest, is vervangen door minimaal 8 jaar geen AM-waardplant. Het aanvraagformulier en de toelichting voor de ontheffing is aangepast en beschikbaar op de website,…

Lees verder!

NAK-telersvergadering 2023 terugkijken

Afgelopen week hebben de laatste telersvergaderingen plaatsgevonden. We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle reeks, waarbij we velen van u hebben mogen ontmoeten. In totaal waren er ruim 700 belangstellenden bij de vergaderingen aanwezig. Naast de goed bezochte fysieke vergaderingen was er ook veel belangstelling voor het webinar op 25 januari. Indien u niet aanwezig kon…

Lees verder!

Benoeming operationeel directeur

Nancy Rietbroek operationeel directeur NAK Nancy Rietbroek (49) is door het bestuur van de NAK benoemd tot operationeel directeur. De ondernemingsraad van de NAK heeft ten aanzien van haar benoeming positief geadviseerd. De functie van operationeel directeur binnen de NAK betreft een nieuwe functie in het kader van de (her)introductie van een tweehoofdige directie van…

Lees verder!

Uitnodiging NAK-telersvergaderingen 2023

Wij nodigen u graag uit voor de telersvergaderingen van de NAK die op diverse locaties in het land worden gehouden en een webinar op 25 januari. De data, locaties en sprekers staan onderaan vermeld. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Financiën Ontwikkelingen (EU) regelgeving Terugblik keuringen 2022 (pootaardappelen en zaaizaden) Wijzigingsvoorstellen Monitoring…

Lees verder!

Ontheffing vruchtwisseling 2023

Volgens de huidige regelgeving is de teelt van aardappelen mogelijk volgens een vruchtwisseling van tenminste 1:3. In een aantal gevallen kan voor de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen een ontheffing worden verkregen:   Oud grasland Als een perceel ten minste 8 jaar aaneengesloten in gras heeft gelegen, bestaat de mogelijkheid direct na het scheuren twee…

Lees verder!

Extra bijeenkomsten NAK-telersvergadering 2023

In de vooraankondiging is aangegeven dat er 5 fysieke bijeenkomsten zijn gepland en dat er afsluitend op de laatste avond een webinar wordt gehouden. We hebben dit jaar voor een compacte serie bijeenkomsten moeten kiezen vanwege het beperkt aantal sprekers die bij de telersvergaderingen aanwezig kunnen zijn en u te woord kunnen staan. Vanwege de grote…

Lees verder!

Reminder openingstijden feestdagen

Tijdens de kerstdagen en nieuwjaarsdag is de NAK gesloten. Op vrijdag 23 en 30 december gelden aangepaste tijden voor het bestellen en ophalen van certificaten. Hier leest u meer. Op dinsdag 10 januari is de NAK bereikbaar tot 13.45 uur in verband met een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle NAK-medewerkers. Voor noodgevallen kunt u tot 17.00 uur…

Lees verder!

INUNDATIE erkend als maatregel voor M. chitwoodi en M. fallax

De NVWA wil onder uw aandacht brengen, dat inundatie erkend is als bestrijdingsmaatregel voor percelen waar maatregelen voor de wortelknobbelaaltjes M. chitwoodi en/of M. fallax van toepassing zijn. Onderzoek heeft aangetoond, dat een goed uitgevoerde inundatie maximale bestrijding kan geven van zowel beide wortelknobbelaaltjes als aardappelmoeheid. Wat is het voordeel? Melden van inundatie als bestrijdingsmaatregel betekent, dat wanneer de…

Lees verder!