Reminder openingstijden feestdagen 2023/2024

De NAK is rondom de feestdagen op bepaalde dagen of tijdstippen gesloten. Gesloten Maandag 25 en dinsdag 26 december, en maandag 1 januari. Aangepaste openingstijden  Op dinsdag 9 januari kunt u ons bereiken tot 14.00 uur. Meer informatie over het aanvragen van certificaten en de openingstijden van remotebedrijven, leest u in dit bericht.

Lees verder!

Openingstijden feestdagen 2023/2024

De NAK is rondom de feestdagen op bepaalde dagen of tijdstippen gesloten.   ​Sluiting rond de feestdagen Dinsdag 19 december 2023 Vanaf 15.30 uur  Maandag 25 december 2023  Hele dag  Dinsdag 26 december 2023  Hele dag  Maandag 1 januari 2024  Hele dag  Dinsdag 9 januari 2024  Vanaf 14.00 uur    Aardappelonderzoeken Omdat de feestdagen dit…

Lees verder!

Aankondiging NAK-telersvergaderingen 2024

Het is weer bijna tijd voor onze jaarlijkse NAK-telersvergaderingen! In januari worden er verspreid over het land negen bijeenkomsten georganiseerd, aanvang om 20.00 uur. De laatste bijeenkomst op 31 januari is een webinar, deze start om 19.30 uur. Noteer alvast een voor u relevante datum en locatie in uw agenda, door op de datum in…

Lees verder!

Besluiten VCP 14-11-2023

Besluiten vaste commissie pootaardappelen van de NAK Op 14 november 2023 besprak de vaste commissie voor pootaardappelen de ingediende wijzigingsvoorstellen. Hierbij een overzicht van de genomen besluiten. Wijziging jaargang PB voor vitromateriaal en buitenlandse stammen op het stammenveld Op het centraal stammenveld wordt elk jaar de oogst van de PB2 beoordeeld op rasechtheid (type) en…

Lees verder!

Doorlooptijden monsteronderzoek knollen

We merken dat er veel vragen zijn over doorlooptijden van monsteronderzoek. Met dit bericht hopen we u meer duidelijkheid te geven. Zoals bekend is, is de oogst dit jaar later gestart. Dat betekent dat ook de start van de monstername en daardoor het onderzoek op het laboratorium later op gang is gekomen. Naast dat er…

Lees verder!

Nieuwe meerjarenovereenkomst plantgezondheid getekend

Na een gedegen proces hebben afgelopen week 4 plantaardige keuringsdiensten (BKD, Naktuinbouw, KCB en de NAK), de NVWA en het ministerie van LNV een gezamenlijke meerjarenovereenkomst (MJO) getekend. Met elkaar werken wij aan een gedeeld doel, het beschermen van de plantgezondheid. Waarom een gezamenlijk MJO?  Het is en blijft van belang om afspraken vast te leggen zodat het…

Lees verder!

Bladluismonitoring 2023

Dit jaar zijn de vangbakken en zuigvallen in het gehele land vanaf begin mei afgetapt. De aftap van de vangbakken is vanaf 15 augustus stopgezet en de zuigvallen worden nog twee weken langer afgetapt. Bladluismonitoring Begin dit jaar is de nieuwe Bladluismonitoring geïntroduceerd voor de medewerkers van de NAK als ook voor klanten van de…

Lees verder!

Laatste voortgang veldkeuring week 33

​De veldkeuring loopt op zijn einde, dit is dan ook het laatste bericht over de voortgang van de veldkeuring. Van het pootgoedareaal is van ongeveer 65% het loof inmiddels vernietigd. De laatste weken zijn er zijn er nog veel percelen verlaagd. Het verlagingspercentage ligt met 15,3% net iets boven het niveau van 2021. ​Het grootste…

Lees verder!

Voortgang veldkeuring week 30

Het landelijke verlagingspercentage is in de afgelopen week uitgekomen op 10,7% en ligt nu hoger dan vorig jaar.  ​​Opvallend is het aandeel verlagingen dat wordt veroorzaakt door mozaiekvirus. Vooral de afgelopen weken wordt er veel primair virusziek  in het veld waargenomen.  Inmiddels is de tweede keuring voor circa 80% afgerond en is van circa 10% van…

Lees verder!